Kaple Jména Panny Marie (Mladotice)

Kaple Jména Panny Marie (Mladotice)
Wikipedia

Kaple Jména Panny Marie je barokní stavba v Mladoticích, první realizací J. B. Santiniho-Aichela pro cisterciácký klášter v Plasích na severním Plzeňsku. Od roku 1964 je chráněna jako kulturní památka.
Impressum