Kaple svatého Jana Nepomuckého (Třebíč)

Kaple svatého Jana Nepomuckého (Třebíč)
Wikipedia

Kaple svatého Jana Nepomuckého, dříve kaple Povýšení svatého Kříže (zvaná též jednoduše Kostelíček) je kaplička na třebíčské Strážné hoře (500 m n. m.). Zbudována byla roku 1644–1645 třebíčským stavitelem Janem Fulíkem v místě, kde původně stávala hláska předsunutého městského opevnění.
Impressum