Metajna

Slovenščina Deutsch Magyar Српски / Srpski English Українська

Metajna
Wikipedia

Metajna je naselje na sjevernom dijelu otoka Paga u Hrvatskoj. Ekonomija se bazira na turizmu, ovčarstvu, ribarstvu i vinogradarstvu. Najveća plaža u uvali je plaža "Ručica". Nedaleko od plaže "Ručica" nalazi se i plaža "Beriknica".
Impressum