موزه پارس

Nederlands Deutsch English Українська Русский עברית

موزه پارس
Wikipedia

موزه پارس موزه‌ای است واقع در باغ نظر شیراز که در آن اشیایی از دوران پیش و پس از اسلام نگهداری می‌گردد. این موزه در سال ۱۳۱۵ خورشیدی بنیاد شده‌است. آرامگاه کریم خان زند که مربوط به دوره زند است در این مکان قرار دارد. موزه پارس در شیراز، خیابان زند، باغ نظر، نزدیک ارگ کریمخان واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۱۴ با شمارهٔ ثبت ۲۴۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است.[۱]Curvings in Pars Mus…
Pars Museum Building…
the Citadel of Karim…
the Citadel of Karim…
Arg Karim Khan
Inside Arg of Karim-…
Arg of Karim Khan, S…
Shiraz, Masjed Vakil
The citadel of Arg o…
Arg-e KarimKhani 2 […
Karimkhan
The Citadel of Karim…
arg-e-karimkhani(zan…
Vakil Hamam
Leaning tower in Shi…
Arg of Karim Khan, S…
Arge 'e Karimkhani
Shiraz Saadi Garden
Shiraz Saadi Garden
Shiraz, Pars Museum
vakil market
the Citadel of Karim…
the Citadel of Karim…
the Citadel of Karim…
Inside the Citadel o…
Vakil Mosque 02
Vakil Mosque 04
Vakil Mosque 26
Vakil Mosque 30
Vakil Mosque, Shiraz
Vakil Mosque, Shiraz
Vakil Mosque, Shiraz
Vakil Bazar, Shiraz
Vakil Bazar, Shiraz
Arg Karim Khan
Bath in Arg Karim Kh…
Tower of Arg Karim K…
نمایی از داخل امارت …
Pigeons and carpets …
Nice corner in Vakil…
arg karimkhan
Vakil mosque, Shiraz
Arg of Karim Khan, S…
shirazian herculean
zandieh age palace
vakil bathhouse
Arg of Karim Khan, S…
Arg of Karim Khan, S…
The citadel of Arg o…
The citadel of Arg o…
This roundabout is n…
Shiraz, Arg-e Karim …
District 8, Shiraz, …
Inside the Citadel o…
Inside the Citadel o…
Vakil Mosque 03
Vakil Mosque 23
Vakil Bazar, Shiraz
Vakil Mosque, Shiraz
Shiraz
Arg Karim Khan
Tower of Arg Karim K…
Inside Citadel of Ka…
Citadel of KarimKhan
Old Eram garden-Shir…
Arg of Karim Khan, S…
District 8, Shiraz, …
Tower of Arg Karim K…
Entrance to Citadel …
District 8, Shiraz, …
برج كج ارگ كريمخاني …
karim khan zand
Inside the Citadel o…
Vakil Mosque, Shiraz…
Vakil Bazar
Vakil Mosque 05
Vakil Bazar, Shiraz
Vakil Mosque, Shiraz
Arg Karim Khan
kakh zemestani arg
vakil mosque
vakil bazar
Shiraz Saadi Garden
Arg karim khan
Vakil mosque
karim khan
The citadel of Arg o…
Vakil Bath, Shiraz, …
Vakil Mosque - SHIRAZ
Shiraz
Entrance of Vakil tr…
حوض خانه
Arg-e Karim Khani
Arg -e- Karimkhan [O…
Arg -e- Karimkhan [T…
Arg -e- Karimkhan [A…
Vakil Mosque
شيراز -- حمام وكيل
Karim khan e zand
Arg -e- Karimkhani E…

Impressum