Fanefjord Kirke

Nederlands Deutsch English Norsk (Bokmål)

Fanefjord Kirke
Wikipedia

Fanefjord Kirke, fra omkring 1300, er en hvidkalket kirke opført i munkesten ved Fanefjord, højt og frit beliggende på Vestmøn med udsigt over Fanefjord og Grønsund. Kirken er særlig kendt for sine mange kalkmalerier. Kirken er den yngste af Møns middelalderlige stenkirker. Den består af et langhus, et tårn i vest og et våbenhus i nord. Langhusets vestre del er det mere end syv meter høje kirkeskib bygget i sidste halvdel af 1200-tallet. De nuværende krydshvælv er fra slutningen af 1400-tallet og langhuskoret fra begyndelsen af 1500-tallet. Kirkens rundbuede vinduer stammer formentlig fra en istandsættelse i 1724. I 1825 blev kirken købt af Klintholm gods og var i godsets ejerskab i næsten 100 år. En halv kilometer syd for kirken ligger den store langdysse Grønsalen (også kaldet Grønjægers Høj).
Impressum