استان غربی (پاپوآ گینه نو)

Suomi Deutsch Українська Galego 日本語 Português Español English Русский 한국어 Eesti Français 中文 Polski Svenska Nederlands Euskara Српски / Srpski Italiano

استان غربی (پاپوآ گینه نو)
Wikipedia

استان غربی یکی از استان های ساحلی کشور پاپوآ گینه نو واقع در جنوب غربی این کشور است.
Impressum