Ukiha, Fukuoka

فارسی Українська Galego 日本語 Português Español English Русский Română 한국어 Français 中文 Polski Svenska العربية Nederlands Deutsch Italiano Türkçe

Ukiha (うきは市, Ukiha-shi) là một thành phố thuộc tỉnh Fukuoka, Nhật Bản. Thành phố được thành lập ngày 20 tháng 3 năm 2005 sau khi sáp nhập với các thị trấn Ukiha (浮羽町, Ukiha-machi), Yoshii, cả hai thuộc huyện Ukiha. Sau khi sáp nhập, dân số thành phố là 33.177 trên diện tích 117.55 km², mật độ là 139 người/km².

WikipediaImpressum