Cheriton Hill

English

Cheriton Hill
Wikipedia

Cheriton Hill er ein ås nær Folkestone søraust i det engelske grevskapet Kent, med utsyn over Den engelske kanalen. Den relativt låge åsen, med ei høgd på berre 188 meter over havet, er dekt av jordbruksland, landsbyar, smale vegar og stiar.
Impressum