Mount Anderson i Antarktis

中文 Deutsch English Svenska Українська

Mount Anderson i Antarktis
Wikipedia

Mount Anderson er eit høgt fjell nord i Sentinel Range i Ellsworth Mountains i Antarktis. Probuda Ridge er ein rygg som går nordaustover frå fjellet, og Ellenbreen og Embreebreen drenerer høvesvis aust- og nordsida av fjellet. Fjellet er ein del av same massivet som Mount Bentley og Mount Sisu.
Impressum