Banka (Nogradska županija, Mađarska)

Magyar

Banka (mađ. Bánk) je selo na sjeveru Mađarske. Uz granicu s Peštanskom županijom, sjeverno od hrvatskog prstena naselja. Hrvatske je narodne pjesme zabilježene na Čepelju spominju kao "totsku Banku". Bankanski hrvatski toponim zabilježio je Živko Mandić kod Budimpešte, na Čepelju.

WikipediaImpressum