Novodomské rašeliniště

Slovenčina

Novodomské rašeliniště
Wikipedia

Novodomské rašeliniště je národní přírodní rezervace v Krušných horách. Nachází se mezi Horou Svatého Šebestiána a Kalkem v okrese Chomutov v Ústeckém kraji. Předmětem ochrany jsou přirozené lesní porosty tvořené společenstvy rašelinných smrčin, březin a vrchovišť s klečí a přirozená bezlesí tvořená společenstvy otevřených vrchovišť, vrchovištních šlenků a lučních pramenišť. Mezi ohrožené druhy rostlin v chráněném území patří bříza trpasličí, rosnatka okrouhlolistá nebo šicha černá a z živočichů například tetřívek obecný, netopýr černý nebo sýc rousný.
Impressum