Velká Niva

Slovenčina Polski

Velká Niva
Wikipedia

Velká Niva je národní přírodní rezervace zhruba pět kilometrů západně od města Volary v okrese Prachatice. Chráněné území, jímž protéká potok Olšinka (levostranný přítok Teplé Vltavy), se rozkládá východně od obce Lenora, přibližně v prostoru sevřeném silnicí I/39 z Lenory do Volar a cestou z Lenory směrem na Milešice. Oblast spravuje Správa NP a CHKO Šumava.
Impressum