Žofinka

Slovenčina Polski

Žofinka
Wikipedia

Žofinka je národní přírodní rezervace a evropsky významná lokalita v k.ú. Dvory nad Lužnicí, Vyšné, Hranice u Nových Hradů v okresech Jindřichův Hradec a České Budějovice. Oblast spravuje AOPK ČR Správa CHKO Třeboňsko. Důvodem ochrany jsou přirozené lesní porosty, společenstva otevřených rašelinišť a populace borovice blatky (Pinus rotundata) a rojovníku bahenního (Ledum palustre) včetně jejich biotopů .
Impressum