Horní Lužnice

Slovenčina

Horní Lužnice
Wikipedia

Horní Lužnice je přírodní rezervace v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, táhnoucí se mezi Novou Vsí nad Lužnicí a Suchdolem nad Lužnicí podél řeky Lužnice v délce přibližně šestnáct kilometrů. Jedná se o jednu z mála zachovaných oblastí přirozené říční nivy v Česku. Osu tvoří meandrující tok Lužnice, který se často větví a vytváří slepá říční ramena. V nivě, která je každoročně zaplavována, se nachází mnoho tůní a žije zde celá řada vzácných a ohrožených organizmů.
Impressum