Novořecké močály

Slovenčina

Novořecké močály
Wikipedia

Novořecké močály byly přírodní rezervace ev. č. 1723 poblíž obce Stříbřec v okrese Jindřichův Hradec. Oblast spravovala AOPK ČR Správa CHKO Třeboňsko. Důvodem ochrany byl rozsáhlý komplex mokřadních ekosystémů v inundaci Nové řeky.
Impressum