Písečný přesyp u Vlkova

Písečný přesyp u Vlkova
Wikipedia

Písečný přesyp u Vlkova či Pískový přesyp u Vlkova je přírodní rezervace a evropsky významná lokalita, která se nachází v okrese Tábor v Jihočeském kraji. Jedná se o vátý písek s dunami a výskytem vzácných pískomilných rostlin. Území je vyhlášeno od 21. května 1954 jako přírodní rezervace s rozlohou 0,8 ha. Rezervace je v péči AOPK ČR – regionálního pracoviště Jižní Čechy, oddělení Správa CHKO Třeboňsko.
Impressum