Rašeliniště Hovízna

Slovenčina

Rašeliniště Hovízna
Wikipedia

Hovízna je přírodní rezervace severozápadně od Ponědrážky v okrese Jindřichův Hradec v Jihočeském kraji. Chráněné území se rozkládá v blízkosti rybníka Švarcenberk na pravém břehu vodního kanálu Zlatá stoka asi jeden kilometr severozápadně od obce vesnice. Oblast spravuje AOPK ČR Správa CHKO Třeboňsko.
Impressum