Žemlička (přírodní památka)

Slovenčina

Žemlička (přírodní památka)
Wikipedia

Žemlička je přírodní památka v okrese České Budějovice. Nachází se v Třeboňské pánvi tři kilometry východně od Borovan. Přírodní památka zahrnuje část rybníka Žemlička, jeho břehy, louky pod jeho hrází a dřevinné porosty. Předmětem ochrany je především vlhká louka a břehy rybníka s pestrou mokřadní a rašelinnou vegetací. Vyskytuje se zde řada zvláště chráněných druhů rostlin: rosnatka okrouhlolistá, Vrbina kytkokvětá, tučnice obecná, suchopýrek alpský, rojovník bahenní, klikva bahenní, tolije bahenní, prha arnika atd.
Impressum