Rodbina Bibra

Deutsch English

Rodbina Bibra je bila ena vodilnih (Uradel) plemiških rodbin v Frankoniji (severni del Bavarske) in Turingije med 15. in 17. stoletjem. Vodje rodbine so sprva imeli naziv Reichsritterja, nato pa Reichsfreiherra. Po razpadu Svetega rimskega cesarstva so postali Freiherri (baroni) Bavarske in Bohemije.

WikipediaImpressum