Landauer Point

中文 Deutsch English Svenska

Landauer Point er eit nes på austkysten av Adelaide Island, på vestsida av det nordlege innløpet til Tickle Channel i Graham Land. Det vart kartlagd av Falkland Islands Dependencies Survey (FIDS) frå flyfoto teken under Ronne antarktiske forskingsekspedisjon (RARE), 1947–48, og Falkland Islands and Dependencies Aerial Survey Expedition (FIDASE), 1956-57. Det vart namngjeve av United Kingdom Antarctic Place-Names Committee (UK-APC) etter Joseph K. Landauer, ein amerikansk fysikar som studerte tilhøva i is.

WikipediaImpressum