Bilhaur

हिन्दी Nederlands Português Polski English Italiano Bahasa Melayu 中文 Svenska

Bilhaur là một thành phố và là nơi đặt ban đô thị (municipal board) của quận Kanpur Nagar thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

WikipediaImpressum