Bro stainkällingar

Deutsch

Bro stainkällingar
Wikipedia

Bro stainkällingar är två bildstenar som står ute på en åker ett par kilometer nordost om Bro kyrka och cirka 200 meter öster om landsvägen mellan Bro och Visby. De står kvar på sina ursprungliga platser och uppges vara blinda, vilket betyder att ornamentiken har blivit helt utplånad. Åkermarken tillhör fastigheten Stenstu vars manbyggnad ligger strax i närheten.
Impressum