La Sierpe

Français 中文 Português Español English Русский Svenska Italiano

La Sierpe là một đô thị và thành phố ở tỉnh Sancti Spíritus của Cuba. Đô thị này nằm ở đông nam của tỉnh, nó cách thủ phủ của tỉnh này là Sancti Spiritus khoảng 30 ki-lô-mét (19 mi). La Sierpe giáp vịnh Ana Maria trên biển Caribe về phía nam và tỉnh Ciego de Ávila về phía đông.

WikipediaImpressum