Canacona

हिन्दी Nederlands Português Italiano English Svenska Bahasa Melayu 中文

Canacona
Wikipedia

Canacona là một thành phố và là nơi đặt hội đồng đô thị (municipal council) của quận South Goa thuộc bang Goa, Ấn Độ.
Impressum