בנימינה-גבעת עדה

Українська Nynorsk Čeština Deutsch Español English Polski ไทย Русский Català Română

בנימינה-גבעת עדה
Wikipedia

בִּנְיָמִינָה-גִּבְעַת עָדָה היא מועצה מקומית במחוז חיפה בישראל. המועצה המקומית נוצרה בשנת 2003 מאיחוד המועצות המקומיות בנימינה וגבעת עדה לרשות אחת.
Impressum