Biserujka

Français Italiano Deutsch Español English Svenska

Biserujka
Wikipedia

Biserujka je špilja koja se nalazi na sjeveroistočnom dijelu otoka Krka, na graničnom području općina Omišalj i Dobrinj, ponad uvale Slivanjska, nedaleko sela Rudina.
Impressum