گودکناردان

English Bahasa Melayu

گودکناردان، روستایی در دهستان مهرگان بخش مرکزی شهرستان پارسیان در استان هرمزگان ایران است.

WikipediaImpressum