Langsøen

Deutsch English

Langsøen
Wikipedia

Langsøen (tysk Langsee) er en sø i Slesvig-Flensborg kreds i den nordtyske delstat Slesvig-Holsten, beliggende nord for Slesvig by i Strukstrup Herred i det sydvestlige Angel (Sydslesvig). Den eutrofe sø er seks km lang, op til 500 meter bred og over 13 meter dyb. Søen er med et areal på 151,38 ha. en af de større søer i Sydslesvig. Den opstod som subglaciale smeltevandsstrømme (issø) under Weichsel-istiden (ligesom Træsøen ved Oversø).Langsøen danner grænsen mellem Farnsted Sogn i nord og Nybøl Sogn med Guldholm i syd. På samme måde adskiller søen kommunerne Sønder Farensted og Nybøl.
Impressum