Skoklefall kirke

Nynorsk

Skoklefall kirke
Wikipedia

Skoklefall kirke, også omtalt som Skoklefall kapell, er en langkirke fra 1936 i Nesodden kommune, Søndre Follo prosti i Viken fylke.
Impressum