Såner kirke

Nynorsk

Såner kirke
Wikipedia

Såner kirke er en kirke fra 2000 i Såner utenfor Hølen i Vestby kommune i Akershus (Viken fylke). Menigheten i Den norske kirke dekker Hølen og Son. Den tilhører Søndre Follo prosti.
Impressum