آثار تاریخی و باستانی کیوتو

Suomi Tiếng Việt Українська 日本語 Português Español English Русский Română 한국어 Français 中文 Svenska ไทย Nederlands Euskara Deutsch Italiano Norsk (Bokmål) Català Türkçe

آثار تاریخی و باستانی کیوتو
Wikipedia

آثار تاریخی و باستانی کیوتو نام مجموعه آثاری شامل ۱۷ اثر باستانی، تاریخی و جغرافیایی است که در سه شهر کیوتو، اوجی و اتسو در کشور ژاپن قرار دارند. از مجموع این آثار تاریخی ۱۳ اثر معبد بودایی، ۳ مورد زیارتگاه شینتو و یک مورد نیز قلعه است.京都 上賀茂神社
京都 上賀茂神社
Kamikamo-shrine,kyoto
Kamigamo Motoyama, K…
上賀茂神社
上賀茂神社03 (Shinto shri…
Kamigamo Motoyama, K…
Kamigamo Shrine
上賀茂神社01 (Shinto shri…
Kamigamo - Shrine
The Heian era (794~1…
Kamigamo Shrine
上加茂神社(Kamikamo zinzy…
Kamigamo Shrine(Kamo…
Kamigamo shrine (京都上…
上賀茂神社
京都 上賀茂神社 sand sculpt…
Japan, Kyoto, Kamiga…
京都 上賀茂神社 Kamigamo Sh…
上賀茂神社
京都・上賀茂2010秋
上賀茂神社路頭の儀(葵祭)
Kamigamo
The ceremonial attir…
Kamigamo Shrine
Kamigamo-jinja Shrin…
Kamigamo Shrine(Kamo…
Japan, Kyoto, Kamiga…
上賀茂神社02 (Shinto shri…
京都 上賀茂神社
京都 上賀茂神社
Kamigamo Motoyama, K…
Kamigamo Motoyama, K…
Kamigamo Motoyama, K…
Kamigamo Shrine
上賀茂神社
上賀茂神社 石垣
Kamigamo Shrine, on …
Kamigamo Shrine, on …
kamigamo-shrine
Kamigamo Shrine(Kamo…
上賀茂神社 Kamigamo Shrine
Kamigamo Shrine
Kamigamo Shrine
Kamigamo-Jinja Shrin…
上賀茂神社の橋
上賀茂神社 祠
上賀茂神社 苔
京都 上賀茂神社
京都 上賀茂神社
京都 上賀茂神社
Narano-ogawa in Kami…
Kamigamo Shrine, on …
京都 上賀茂神社
京都 上賀茂神社 Sakura Tree…
京都 上賀茂神社
京都 上賀茂神社
上賀茂神社 御所舎
Kamigamo Motoyama, K…
Kamigamo Shrine
Kamigamo Shrine Red …
上賀茂神社
賀茂曲水宴場
Kamigamo Motoyama, K…
Kamigamo Motoyama, K…
Kamigamo Motoyama, K…
Kamigamo Motoyama, K…
Kamigamo Motoyama, K…
Kamigamo Motoyama, K…
Kamigamo Motoyama, K…
Kamigamo Motoyama, K…
Kamigamo Motoyama, K…
上賀茂神社
Kamigamo Motoyama, K…
Kamigamo Motoyama, K…
Kamigamo Shrine
京都 上賀茂神社
Kamigamo-Jinja Shrin…
京都・上賀茂2010秋
Kita Ward, Kyoto, Ky…
上賀茂神社
京都 上賀茂神社 臨時花市場
上賀茂神社 Kamigamo Shrine
Kamigamo Shrine (Tri…
Kamigamo Shrine
Kamigamo Shrine
Kamigamo Shrine
Kamigamo Shrine
京都 上賀茂 神社
kamigamo-shrine
上賀茂神社 舞台
上賀茂神社 立砂
京都・上賀茂2010秋
上賀茂神社 (細殿)  ☆ Kamiga…
上賀茂神社ご朱印
上賀茂神社石段
上賀茂神社 庭園
Japan, Kyoto, Kamiga…
上賀茂神社路頭の儀(葵祭)
Kamigamo-Shrine

Impressum