Albuen (Sild)

Italiano Deutsch

Albuen (Sild)
Wikipedia

Albuen (på tysk: Ellenbogen og frisisk: Alemböög) er den nordlige spids af den nordfrisiske ø Sild og tillige også Sydslesvigs og Tysklands nordligste punkt. Den 330 til 1200 meter smalle odde blev på dansk også kaldt Lists Store Albue eller senere Albue Odde. Halvøen er beliggende nord for landsbyen List mellem Listerdyb og Kongshavnen og består overvejende af klitter og hede. Albuen få naturligt tilført sand fra Silds vestkyst. Indtil 1992 blev en del af halvøen anvendt som militærisk skydeplads. Hvert år i oktober og november gennemførte NATO-enheder her militærmanøvre. Skilte advarer forsat mod ammunitionsrester. Området er nu sammen med det vest for List liggende Listland naturbeskyttelsområde.
Impressum