Björnflisan

Deutsch

Björnflisan
Wikipedia

Björnflisan, med signum Öl 25, är en runsten i Gårdby socken på Stora Alvaret, Öland. Den är Alvarets enda kända runsten och av namnet att döma är flisan uppkallad efter en Björn.
Impressum