Geisingberg

Čeština Deutsch English

Geisingberg
Wikipedia

Geisingberg er en høyde som ligger mellom byene Altenberg og Geising i Erzgebirge i Sachsen, Tyskland. Geisingberg består av basalt, og skiller seg geologisk fra gneisene omkring. På grunn av den næringsrike basalten har Geisingberg et rikt planteliv. Her finner en bl.a. marianøkleblom og revebjelle.
Impressum