Pinel Point

中文 Deutsch English Svenska

Pinel Point er eit nes som ligg 5 nautiske mil (9 km) nordaust for D'Ursel Point på austsida av Brabant Island i Antarktiske Arkipel. Det vart først grovt kartlagd av Belgica-ekspedisjonen, 1897–99, under Gerlache. Det vart fotografert av Hunting Aerosurveys Ltd. i 1956-57, og kartlagd frå desse bileta i 1959. Det vart namngjeve av United Kingdom Antarctic Place-Names Committee (UK-APC) etter Philippe Pinel (1745–1826), ein fransk lege som forska på sjukdom og som i 1796 klarte å hindre at fleire fysiske hemmingar vart rekna som mentale sjukdommar.

WikipediaImpressum