Charibatia

Nederlands Português Tiếng Việt English Italiano 中文

Charibatia ialah sebuah bandar banci ("census town") dalam daerah Cuttack di negeri Orissa, India.

WikipediaImpressum