Thanh Tân, Thanh Viễn

Français 中文 فارسی Deutsch English Svenska Norsk (Bokmål) 한국어 日本語

Thanh Tân, Thanh Viễn
Wikipedia

Thanh Tân là một khu (Trung Quốc) thuộc địa cấp thị Thanh Viễn của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Huyện Thanh Tân trở thành khu Thanh Tân từ tháng 12 năm 2012.
Impressum