گمبران

English Bahasa Melayu Svenska

گامبرون، روستایی در دهستان صلخ بخش حرا شهرستان قشم در استان هرمزگان ایران است.

WikipediaImpressum