Haddeby Nor

English Deutsch

Haddeby Nor
Wikipedia

Haddeby Nor eller Hedeby Nor er et nor, der ligger ved Slien lidt syd for Slesvig by i landsdelen Sydslesvig i det nordlige Tyskland. Norets areal er på 1 km². Haddeby Nor er dermed Sliens største nor. Noret er både forbundet med Slien og med den sydpå liggende Selk Nor. Over norets udløb i Sliens Lille Bredning er der lagt en dæmning, hvorover Slesvig-Egernfjord Chauseen er ført. Afløbet er siden 1882 kanaliseret. Hele arealet tilhører Fartorp/Farup kommune. Vest for noret ligger landsbyerne Bustrup og Selk. Ved norets østlige bred ligger landsbyen Lopsted.
Impressum