Brande

Nederlands Español English Italiano Română Svenska

Brande
Wikipedia

Brande Å løber gennem byen - bl.a. gennem Anlægget - og udmunder 3 km nordvest for byen i Skjern Å. Denne løber på sin vej nord om byen gennem to opdæmmede søer. Vest for Brande ligger Brandlund Bakker. 5 km nord for byen starter et større hedeområde.
Impressum