Fikšinci

Română Nederlands Deutsch Magyar English Українська

Fikšinci
Wikipedia

Fikšinci so razloženo obmejno slemensko naselje na zahodu Goričkega, oddaljeno od mesta Murska Sobota 25 km. Spadajo v Občino Rogašovci in župnijo Sv. Jurija. Zahodno pod vasjo je mejni potok Kučnica, na vzhodni strani pod pobočjem pa potok Črnec. V naselju je vse do leta 1946 prevladovalo nemško prebivalstvo, zato je bila vas od leta 1941 do 1945 priključena k Nemčiji. V letih 1945 in 1946 so takratne oblasti nemško govoreče prebivalstvo izselile in naselile Slovence.
Impressum