Elle tåkeklokke

Nynorsk Dansk

Elle tåkeklokke
Wikipedia

Elle tåkeklokke er en tåkeklokke som ligger sør for Drøbak på østsiden av Oslofjorden. Klokketårnet er i tre og bygget i sveitserstil. Tårnet er stort sett bevart slik som det var og har både fyrhistorisk og arkitektonisk verdi som et særegent kulturminne. Tåkeklokka er derfor fredet etter lov om kulturminne.
Impressum