Castro-demningen

Українська Português Español

Castro-demningen
Wikipedia

Castro demningen er en demning med et vannkraftverk i Spania, i provinsen Zamora. Vannkraftverket har en total installert produksjonseffekt på 190 MW. Anleggsarbeidene startet i 1952, og vannkraftverket ble igangsatt for kraftproduksjon i 1977. Dette er et såkalt pumpekraftverk med to vannmagasin, et ovenfor og et nedenfor kraftstasjonen.
Impressum