برمبو (رود)

日本語 Français العربية Nederlands Nynorsk Italiano Deutsch English Hrvatski 中文 Norsk (Bokmål)

برمبو (رود)
Wikipedia

برمبو در زبان لومبارد Brèmb o Brèmp شاخهٔ چپ رود آدا است که به تمامی در استان برگامو در ناحیهٔ لومباردی جاری است.
Impressum