بش‌بالغ

Français 中文 Deutsch Türkçe Tiếng Việt English Svenska Norsk (Bokmål) Русский 한국어 日本語

بش‌بالِغ یا بشبالق نام شهری بوده‌است در سین‌کیانگ چین در ۴۷ کیلومتری باختر کوچونگ. این شهر که میان سده‌های دوم تا هفتم هجری در منابع شرقی از آن بسیار یاد شده‌است در سدهٔ دوازدهم میلادی بنیاد نهاده‌شد.

WikipediaImpressum