Jimsar

Français 中文 فارسی Deutsch Türkçe English Svenska Norsk (Bokmål) Русский 한국어 日本語

Jimsar (Uyghur: جىمىسار ناھىيىسى‎, ULY: Jimisar Nahiyisi, UPNY: Jimisar Nah̡iyisi?; tiếng Trung: 吉木萨尔县; bính âm: Jímùsà'ěr Xiàn, Hán Việt: Cát Mộc Tát Nhĩ huyện) là một huyện của Châu tự trị dân tộc Hồi Xương Cát, khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc.

WikipediaImpressum