Kanal Dunav-Tisa-Dunav

Nynorsk Čeština Deutsch Français Magyar Српски / Srpski English Українська Русский

Kanal Dunav-Tisa-Dunav
Wikipedia

Kanal Dunav-Tisa-Dunav (DTD) je jedinstveni sustav kanala protiv poplava kao i za navodnjavanje zemljišta; kao i plovni put, za otpadne vode, za turizam, lov i ribolov. Sustav se proteže na oko 12.700 km², između rijeka Dunav i Tisa, u Bačkoj i Banatu, na teritoriju Vojvodine, autonomne pokrajine u Srbiji.
Impressum