Třemešek (zámek)

Deutsch

Třemešek (zámek)
Wikipedia

Třemešek (německy Johrnsdorf, Jornsdorf) je zámek v Králci, části obce Dolní Studénky v okrese Šumperk. Název zámku je odvozen od vesnice Třemešek, která na tomto místě stávala ve středověku; zanikla nejspíše za česko-uherských válek ve druhé polovině 15. století. Zámek je renesanční stavbou z konce 16. století, kdy patřil rodině Bukůvků z Bukůvky. Z této doby pochází umělecky hodnotný a dodnes dochovaný vstupní portál s datací dokončení stavby v roce 1587. Později se v jeho vlastnictví vystřídalo několik majitelů, přes sto let patřil Žerotínům. Současná podoba zámku je výsledkem radikální přestavby v polovině 19. století. Zámek je od roku 1958 evidován jako kulturní památka.
Impressum