Adamczykowa

Jadamczyków Groń (611 m), Adamczykowa – wzgórze w Gorcach w grzbiecie oddzielającym dolinę Porębianki od doliny Raby i jej dopływu – potoku Olszówka. W mającym południkowy przebieg grzbiecie tym kolejno od północy na południe wyróżnia się wzniesienia: Adamczykowa (612 m), Potaczkowa (746 m) i Chabówka (705 m). Do Raby Adamczykowa opada stromym stokiem o wysokości względnej około 210 m, natomiast jej grzbiet jest dość płaski i rozległy.

WikipediaImpressum