Mũi Palliser

Français Português Deutsch Polski English

Mũi Palliser là một mũi đất nhô ra biển của New Zealand, ở điểm cực nam của đảo Bắc (New Zealand).

WikipediaImpressum